Інженерія програмного забезпечення (ІПЗ)

Галузь знань 12 «Інформаційні технології»
спеціальність 121 «Інженерія програмного забезпечення»

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу пропонує підготовку фахівців з найбільш популярної на сьогодні галузі – ІТ технології.

Інженерія програмного забезпечення!

    Усі молоді люди, що мріють пов’язати своє майбутнє життя з комп’ютерами, програмуванням, комп’ютерним – та Web-дизайном, сучасними інформаційними технологіями та ком’ютерним адмініструванням – ця спеціальність для Вас.
В цьому навчальному році кафедрою програмного забезпечення автоматизованих систем проводиться набір за  спеціальністю «Інженерія програмного забезпечення». Кафедра готує фахівців з програмування з відривом та без відриву від виробництва.
Підготовку фахівців здійснюють висококваліфіковані, досвідчені викладачі, зокрема, 2 доктори наук, професори, 8 кандидатів наук, доцентів.
Кафедра має великий багаторічний досвід викладання комп’ютерних наук, організації навчального процесу та одержання практичних навичок роботи з комп’ютером і підтримує зв’язки з такими фірмами як SoftServе, Softjourn, Eleks, OSF Global Ukraine, Malkos, Webmil, Мікрол та інші.

Спеціальність «Інженерія програмного забезпечення»

    Дає можливість на рівні бакалавра отримати кваліфікацію «Фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення», на рівні спеціаліста кваліфікацію «Інженер програміст», а на рівні магістра кваліфікацію «Аналітик програмного забезпечення та мультимедіа».
Навчальний план спеціальності включає вивчення сучасних візуальних і об’єктно-орієнтованих мов програмування, операційних систем.
Кафедра обладнана сучасними засобами обчислювальної техніки які утворюють локальну мережу з виходами до всесвітньої мережі Internet.
Спеціалісти та магістри за фахом розробки та тестування програмного забезпечення автоматизованих систем підтримують працездатність програмних продуктів обчислювальних засобів та автоматизованих систем з використанням сучасних інформаційних технологій, утворюють автоматизовані робочі місця, бази даних та знань, експертних систем для різних галузей. При кафедрі ПЗАС утворено філію при Інституті проблем математичних машин і систем (НАН України), яку очолює завідувач філії кафедри ПЗАС професор Литвинов В.В., де студенти мають можливість проходити виробничі практики та дипломне проектування з метою майбутнього вступу до аспірантури цього інституту.

Щорічно кафедра проводить студентські олімпіади з програмування, призери яких представляють наш ВНЗ на республіканському та міжнародному рівні. Під керівництвом викладачів студенти залучаються до наукових досліджень, виступають з доповідями на семінарах, конференціях; кращі наукові розробки публікуються.

На сьогоднішній день майже усі дисципліни кафедри супроводжуються електронними варіантами лекційних, практичних та лабораторних занять, системами тестів, доступних для користувачів локальної та глобальної мережі. Постійно ведеться розробка нових курсів, удосконалення змісту практичних та лабораторних занять з метою відповідності сучасному розвитку інформаційних технологій.

    Працевлаштування випускників складає 100% (значна кількість студентів п’ятого курсу поєднують навчання та роботу). Колишні студенти кафедри працюють в усіх областях України, а також у Росії та далекому зарубіжжі.