Телекомунікації та радіотехніка (ТР)

172 – Телекомунікації та радіотехніка (ТР)

    Підготовка фахівців, які зможуть працювати у різних галузях розробки та професійного використання сучасних цифрових телекомунікаційних систем і мереж. Провідні підприємства потребують спеціалістів з налагодження, ремонту та програмування телекомунікаційного обладнання, а також адміністрування серверних комунікаційних платформ для організації мобільних, оптоволоконних та провідникових мереж обміну даними.
    Ґрунтовна підготовка випускників дозволяє претендувати на широкий спектр посад:
        –    технік інформаційно-обчислювального центру;
        –    системний адміністратор;
        –    системний інтегратор;
        –    інженер в галузі електроніки та телекомунікацій;
        –    консультант в галузі радіотехніки;
        –    аналітик комп’ютерних систем та мереж;
        –    конструктор комп’ютерних мереж;
        –    розробник пристроїв цифрового опрацювання сигналів;
        –    розробник програмних продуктів для цифрових пристроїв мереж зв’язку;
        –    проектувальник локальних мереж;
        –    консультант в галузі радіотехніки;
        –    аналітик комп’ютерних систем та мереж;
        –    конструктор комп’ютерних мереж тощо у підрозділах підприємств-операторів зв’язку, обслуговувати обладнання локальних та глобальних сегментів комп’ютерних мереж фінансових структур, газового та нафтового комплексів України, транспортних і силових структур, а також приватних підприємств та провайдерів з обслуговування і ремонту комунікаційного обладнання та комп’ютерної техніки.