Кафедра інформатики (ІНФ)


зав. каф.
Тимків Дмитро Федорович
доктор технічних наук, професор

Кафедра інформатики (ІНФ)

    Кафедра інформатики була сформована у 2003 році у результаті реорганізації кафедри прикладної математики у два структурні підрозділи: кафедру програмного забезпечення автоматизованих систем та кафедру інформатики.
    Завідувачем кафедри з 2003 року і до сьогоднішнього дня є професор кафедри інформатики, доктор технічних наук Тимків Дмитро Федорович. На сьогодні кафедра інформатики забезпечує викладання ряду фундаментальних дисциплін для студентів перших курсів, а також спеціалізовані дисципліни для студентів старших курсів. Щорічно на базі кафедри проводиться Олімпіада з інформатики, переможці якої беруть участь у Всеукраїнській олімпіаді.
    На сьогоднішній день навчальний процес на кафедрі забезпечують 8 викладачів, серед яких 1 доктор технічних наук, професор; 3 кандидати наук, доценти та 4 асистенти. Ще 7 співробітників складають штат учбово-допоміжного персоналу кафедри.
    Викладачами кафедри здійснюється організація лекційних, практичних, лабораторних занять та самостійної роботи з загально-технічних дисциплін в області інформатики, програмування, інформаційних технологій. Студенти отримують знання з операційних систем, алгоритмічних мов програмування, основ побудови та розробки програм, використання інструментальних засобів програмування, створення та управління базами даних.
    Навчальна та діяльність студентів відбувається в рамках вивчення базових і фахових дисциплін таких як: системи управління базами даних, інформатика, комп’ютерні технології та програмування.

ssqКафедра «Інформатики»
2016 р.