Кафедра математичних методів в інженерії (ММІ)


зав. каф.
Олійник Андрій Петрович
доктор технічних наук, професор

Кафедра математичних методів в інженерії (ММІ)

    Кафедра ММІ створена наказом ректора ІФНТУНГ № 03 від 15 січня 2014 р. з метою концентрації наукового потенціалу вчених для розв’язання задач, пов’язаних з підготовкою висококваліфікованих фахівців, покращення їх математичної підготовки, більш ефективної організації навчального процесу та його науково-методичного забезпечення.
    Кафедра сформована в складі: професора Олійника А. П., доцентів Малька Олександра Григоровича та Незамая Бориса Сергійовича, що перейшли з кафедри КТСУіА ІФНТУНГ; та доцентів Чумаченка Ярослава Віталійовича, Григорчука Любомира Івановича, асистентів Семенчука Андрія Васильовича, Григорчук Галини Василівни, Нісонського Володимира Павловича – перейшли з кафедри Вищої математики ІФНТУНГ.
    З 1 жовтня 2014-го к. ф.-м. н. Семенчук Андрій Васильович перейшов на посаду доцента. У лютому 2015-го кафедру залишив доцент, к. п. н. Григорчук Любомир Іванович, а прийшов на посаду доцента к. ф.-м. н. Бачук Василь Васильович.
    Основним напрямком діяльності кафедри є застосування сучасних математичних методів до вирішення широкого класу задач техніки, екології, економіки з використанням потужностей сучасних ЕОМ.
    За кафедрою математичних методів в інженерії закріплено навчальні дисципліни математичного профілю в інституті інформаційних технологій та енергетичному інституті.
    Співробітники кафедри приймають активну участь в роботі Всеукраїнських та міжнародних наукових конференцій, ними підготовлено та видано понад 300 наукових публікацій. Кафедра має широкі наукові контакти з вищими навчальними закладами України, Великобританії, Іспанії, Польщі, Південно-Африканської республіки.

ssqКафедра «Математичних методів в інженерії»
2016р.

    Сидять: ас. Нісонський В. П., інж. Ленюк М. В., д.т.н., проф. Олійник А. П., к. т. н., доц. Малько О. Г..
    Стоять: к. т. н., доц. Чумаченко Я. В., к. ф.-м. н. Бачук В. В., к. ф.-м. н. Саменчук А. В., ас. Григорчук Г. В., к. т. н., доц. Незамай Б. С.