Кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем (ПЗАС)


зав. каф.
Юрчишин Володимир Миколайович
доктор технічних наук, професор

Кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем (ПЗАС)

Кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем (ПЗАС), володіє правом провадження освітньої діяльності, пов’язаної з наданням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог бакалавра за спеціальністю “121 – Інженерія програмного забезпечення” з узагальненим об’єктом діяльності з програмного забезпечення автоматизованих систем. Спеціалісти за даним фахом забезпечують працездатність програмних продуктів обчислювальних засобів та автоматизованих систем з використанням сучасних інформаційних технологій, утворюють автоматизовані робочі місця , бази даних та знань, експертних систем для різних галузей. При кафедрі утворено філію Інституту проблем математичних машин і систем, яку очолює завідувач філії кафедри ПЗАС професор Литвинов В.В., де студенти мають можливість проходити виробничі практики та дипломне проектування з метою майбутнього вступу до аспірантури. Кафедру очолює д.т.н., проф. Юрчишин В.М.